Förbundsinfo

Vi som klassförbund

- Representerar våra medlemmar

- Verkar för att utveckla ILCA seglingen och våra medlemmar som seglare

- Lika behandlingsprincip

- Följer ILCAs och EurILCAs krav och reglementen

- Representerar Sveriges anslutna ILCA seglare genom ILCA Sweden internationellt

- Följer SSFs reglementen när vi seglar i Sverige

- Ansvarar för ranking av våra medlemmar i enlighet med EurILCAs och ILCAs mästerskapsregler